DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

TeamViewer - Zdalne wsparcie

Aktualizacje

Aktualizacje dostępne są dla wszystkich placówek mających podpisaną umowę serwisową.

 

 

Program MeDOC

Program MeDoc służy do prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach leczenia uzależnień:

 • ośrodkach krótko, średnio i długoterminowych
 • hostelach
 • poradniach

Podstawowe cechy programu:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej i zbiorczej pacjentów
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu terapii
 • aktualizowane na bieżąco bazy słownikowe zawierające gotowe wpisy terapii i procedur
 • wbudowany mechanizm tworzenia kopii zapasowych bazy
 • wbudowana weryfikacja numeru PESEL
 • wbudowana baza TERYT kodów województw, gmin i miejscowości oraz kodów pocztowych
 • możliwość eksportu i importu danych w formacie XML oraz eksportu w PDF
 • możliwość pracy wielostanowiskowej
 • generowanie wydruków
 • obsługa grafiku dyżurów
 • eksport kart statystycznych MZSZP11-b do bazy IPiN
 • pełna zgodność z wymaganiami GIODO

Szukaj

Opti-Net

Profesjonalna pomoc we wdrożeniu dokumentacji zgodnej z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

GIODO

MONAR

TeamViewer

 

 

 

Zdalna pomoc

AQUA-SPY